پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه سلامت روان(زنده)

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه سلامت روان(زنده)

بسیج جامعه پزشكی (اهداف و سیاست)

ارتباط تلفنی با دكتر ابراهیم متولیان(رئیس جامعه پزشكی كشور)

لیست قطعات