پخش زنده و آرشیو رادیو

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

همه با هم برای داشتن خانه ای آرام تلاش كنیم

با حضور دكتر حسین ایمانی(روانشناس)

لیست قطعات
عوامل برنامه