پخش زنده و آرشیو رادیو

سفره ایرانی

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 19:15 به مدت 35 دقیقه

اطلاعات برنامه

سفره ایرانی

اصلاح الگوی تغذیه ای- باورهای تغذیه ای- چاشنی ها- تغذیه و سلامت جسم

با حضور آقای دكتر صمدپور(دكترای تغذیه) و آقای دكتر احمد اسماعیل زاده(دكترای تغذیه)

لیست قطعات
عوامل برنامه