پخش زنده و آرشیو رادیو

نردبان

سه شنبه 17 دی 1398 ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

نردبان

شرایطی كه برای رشد وجدان لازم است

با حضور خانم دكتر زینب میرغفوریان(روانشناس)

لیست قطعات

انسان باهوش فردی است كه تمامی توانایی ها و استعداد ها و جنبه های گوناگون وجودش به شكل متعادل رشد كرده باشند یعنی فردی كه توانایی حل مسئله را دارد و می تواند خود را به بهترین شكل با شرایط متغیر محیط انطباق دهد. هدف اصلی این برنامه آگاهی و شناخت از زمینه های متنوع برای بروز انواع هوش برای داشتن رندگی با كیفیت و توام با آرامش است. در "نردبان" به موضوعات زیر پرداخته می شود: -شناخت انواع هوش - رشد هوش -تفاوت هوش و حافظه -شناخت ویژگی ها و ابزار هوش -بهره برداری از انواع هوش در روابط بین فردی و ...