پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

چهارشنبه 2 بهمن 1398 ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

مشكلات و نیازهای بهداشتی مناطق سیل زده

ارتباط تلفنی با دكتر هاشمی شهری(رئیس دانشگاه علوم پزشكی زاهدان) و دكتر امینی فرد(رئیس دانشگاه علوم پزشكی ایرانشهر)

لیست قطعات