پخش زنده و آرشیو رادیو

كودك من

چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

كودك من

عذرخواهی را از چه سنی به كودكان بیاموزیم؟

با حضور خانم دكتر سایناز مودت(روانشناس كودك و نوجوان)

فهرست قطعات

گفتنی است، برنامه «كودك من»، چهارشنبه هر هفته، از موج اف.ام ردیف 102 مگاهرتز تقدیم شنونده های صدای دانش، نشاط و آرامش می شود.