پخش زنده و آرشیو رادیو

افق روشن(زنده)

چهارشنبه 3 شهریور 1400 ساعت 09:10 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق روشن(زنده)

لزوم "آینده پژوهی" در طراحی برنامه هفتم توسعه

ارتباط تلفنی با دكتر علی اصغر یزدانبخش(دكترای آینده پژوهی) و دكتر محمد شریعتی(دانشیار پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران)

فهرست قطعات

گفتنی است، برنامه «افق روشن» روزهای شنبه به موضوعات ‏زیست‌محیطی، دوشنبه‌ها به حقوق شهروندی و آموزش شهروندی و چهارشنبه‌ها به فضاهای شهری عمومی اختصاص دارد.

عوامل برنامه