پخش زنده و آرشیو رادیو

مسابقه ریتم

دوشنبه 27 آذر 1402 ساعت 10:05 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

مسابقه ریتم

مسابقه در حوزه سلامت

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

فهرست قطعات

برای شركت در مسابقه اكسیژن می توانید علاوه بر ارسال پیامك به شماره 30000102 به بخش صفحه تعامل با برنامه نیز مراجعه كنید و نام و نام خانوادگی و شماره تماس خودتان را برای شركت در مسابقه برای ما ارسال كنید.