پخش زنده و آرشیو رادیو

با هم حرف بزنیم

شنبه 22 اردیبهشت 1403 ساعت 14:05 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

با هم حرف بزنیم

آیا شما تا بحال در حالت فریز یا انجماد احساسی قرار گرفته اید؟

ارتباط تلفنی با خانم دكتر مهرنوش دارینی (روانشناس)

فهرست قطعات