پخش زنده و آرشیو رادیو

با هم حرف بزنیم

دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 ساعت 14:05 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

با هم حرف بزنیم

سلامت روان نیاز به گفتگویی شفاف و عریان دارد( چرا پرداختن به سلامت روان مهم است ؟)

دكتر فربد فدایی (روانپزشك)

فهرست قطعات