پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح و زندگی(زنده)

پنجشنبه 22 مهر 1395 ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح و زندگی(زنده)

چه قدر درهنگام سختیها صبور هستید؟

با حضور حجت الاسلام ساجدی(كارشناس مذهبی)

فهرست قطعات
عوامل برنامه