پخش زنده و آرشیو رادیو

پژواك سرخ

سه شنبه 20 مهر 1395 ساعت 06:30 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

پژواك سرخ

تبیین اهداف و انگیزه های قیام عاشورا با تاكید بر نقش امربه معروف و نهی از منكر به عنوان هدف اصلی قیام امام حسین(ع)

كارشناس: حجت الاسلام پویا منفرد(كارشناس مذهبی)

فهرست قطعات