پخش زنده و آرشیو رادیو

حرف تا عمل

پنجشنبه 31 فروردین 1396 ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

حرف تا عمل

ایمنی از نظراستانداردها در صنعت برق

كارشناس: مهندس پیام باقری(عضو هیئت مدیره سندیكا و رئیس كمیته توسعه صادرات سندیكای صنعت برق) و مهندس نوید زندیه یافت آبادی(عضو هیات‌ رییسه كمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه سندیكای صنعت برق ایران)

فهرست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان كارشناس مجری: دكتر عباس حاجی ابراهیمی هماهنگی: نرگس تقوی