پخش زنده و آرشیو رادیو

حرف تا عمل

یكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه


عارضه یابی و شناسایی مشكلات، موانع و اشكالات صنایع مختلف(متوسط و بزرگ) و ارائه راه كارهای عملیاتی رفع آنها ، شناسایی گلوگاه های صنعتی كشور و كمك به بهبود وضع موجود صنایع از طریق برقراری ارتباط سه جانبه صنعت، دانشگاه و رسانه

تهیه كننده: سهیلا كسی خان كارشناس مجری: دكتر عباس حاجی ابراهیمی هماهنگی: نرگس تقوی