پخش زنده و آرشیو رادیو

حرف تا عمل

یکشنبه 27 فروردین 1396 ساعت 14:10 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

حرف تا عمل

پوشش دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانك و بیمه با هدف توسعه فرهنگ سهام داری در راستای اقتصاد مقاومتی

فهرست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان كارشناس مجری: دكتر عباس حاجی ابراهیمی هماهنگی: نرگس تقوی