پخش زنده و آرشیو رادیو

حرف تا عمل

سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

حرف تا عمل

آسیب شناسی در حوادث ناشی از كار در بخش صنعت آب و فاضلاب

گفت و گو با عبدالكریم زرنگ(دبیر كمیته hse آب و فاضلاب كشور)

فهرست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان كارشناس مجری: دكتر عباس حاجی ابراهیمی هماهنگی: نرگس تقوی