پخش زنده و آرشیو رادیو

بنویس مقاومت بخوان وحدت

جمعه 18 خرداد 1397 ساعت 10:00 به مدت 174 دقیقه

اطلاعات برنامه

بنویس مقاومت بخوان وحدت

برنامه ویژه روز قدس

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری گوینده: ناصر خیرخواه گزارشگران: لیلا علاقمند، شیما شكوه و مهدخت نعمت زاده