پخش زنده و آرشیو رادیو

بنویس مقاومت بخوان وحدت

جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 10:00 به مدت 174 دقیقه

اطلاعات برنامه

بنویس مقاومت بخوان وحدت

ویژه برنامه به مناسبت روز قدس- گزارش از راهپیمایی روز قدس- پخش سخنرانی

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری گوینده: ناصر خیرخواه گزارشگران: لیلا علاقمند، شیما شكوه و مهدخت نعمت زاده