پخش زنده و آرشیو رادیو

سخنرانی

دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 02:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

سخنرانی

سخنرانی دكتر میرباقری پیرامون معارف اهل بیت اهل علیه السلام

كارشناس: دكتر میرباقری(كارشناس مذهبی)

لیست قطعات