پخش زنده و آرشیو رادیو

دومین گام

سه شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 09:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

دومین گام

ویژه برنامه انتخابات 1400

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی(كاندیدا)

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری كارشناس مجری: دكتر حمیدرضا مهدیار اسماعیلی