پخش زنده و آرشیو رادیو

زنگ اقتصاد

پنجشنبه 8 مهر 1400 ساعت 20:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

زنگ اقتصاد

مروری بر مهمترین موضوعات آموزشی كسب و كار

فهرست قطعات