پخش زنده و آرشیو رادیو

بنویس مقاومت بخوان وحدت

جمعه 11 تیر 1395 ساعت 09:00 به مدت 210 دقیقه

اطلاعات برنامه

بنویس مقاومت بخوان وحدت

ویژه برنامه روز قدس

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری گوینده: ناصر خیرخواه گزارشگران: لیلا علاقمند، شیما شكوه و مهدخت نعمت زاده