پخش زنده و آرشیو رادیو

هزار افسان

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 05:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

هزار افسان

افسانه های ایران و جهان به روایت زنده یاد مهران دوستی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات