پخش زنده و آرشیو رادیو

كیف كوك

سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت 23:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

كیف كوك

مسابقه تلفنی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات

مراحل: گردونه در (3بخش) ،كودك شو ،اسم فامیل، فیلم شناسی بخش های جذاب این مسابقه را تشكیل می دهند.