پخش زنده و آرشیو رادیو

شب نشینی با صبا

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 20:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

شب نشینی با صبا

برنامه زنده طنز با موضوعات مربوط به شب

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات

تهیه كننده: رضا عزتی اجرا: پیمان قریب پناه و مهبد قناعت پیشه و امیر زنده دلان