پخش زنده و آرشیو رادیو

تلخ تر از عسل

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 14:50 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلخ تر از عسل

ضرب المثل، حكایات

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات