پخش زنده و آرشیو رادیو

در حوالی خورشید

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

در حوالی خورشید

اذان مغرب: 17:14

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات