پخش زنده و آرشیو رادیو

چهل تیكه

یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت 23:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

چهل تیكه

طنزهای اجتماعی در قالب مسابقه و نمایش

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات