پخش زنده و آرشیو رادیو

طنز و ترانه

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

طنز و ترانه

پخش ترانه

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات