پخش زنده و آرشیو رادیو

جدی نگیرید، جدی بگیرید

یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 00:50 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

گفت و گوی طنز در قالب نمایش

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات