پخش زنده و آرشیو رادیو

كیمیا

پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كیمیا

مسابقه ای كاملا خانوادگی با مشاركت زوج های خوش فكر و باصفای ایران زمین

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

فهرست قطعات