پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 20 تیر 1399
20:25

میان برنامه

20:28

تلاوت آقای سید مصطفی حسینی

سوره غافر آیات 21-37
اذان مغرب: 20:43

20:56

تلاوت آقای محمدحسن موحدی

21:5

میان برنامه

21:7

تلاوت آقای هادی موحد امین

21:22

میان برنامه

21:25

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های آل عمران آیات 123-139، بلد، ضحی و علق آیات 1-5

21:56

میان برنامه

22:6

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره حج آیات 1-32

22:46

میان برنامه

22:48

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

23:2

میان برنامه

23:4

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره های نباء آیه 31، طارق، شمس، ضحی، شرح، تین، علق آیات 1-8 و قدر

23:35

میان برنامه

23:38

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های نمل آیه 87 و انشقاق

23:58

میان برنامه