پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 30 خرداد 1398
5:55

میان برنامه

6:0

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت ترتیل سوره یاسین

6:20

نسیم رحمت

6:30

زیارت حضرت رسول(ص)

6:35

تلاوت آقای عباس هاشمی

سوره یوسف آیات 50-68

6:55

میان برنامه

7:0

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره احزاب آیات 21-48

7:55

میان برنامه

8:0

خبر سراسری(زنده)

8:10

میان برنامه

8:15

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره لقمان آیات 1-31

8:55

میان برنامه

9:0

تلاوت آقای طاها حسینی

9:15

هدیه ی آسمانی


10:0

تلاوت استاد احمد عامر

سوره نساء آیات 11-23

10:25

تفسیر نور

10:30

تلاوت آقای سعید پرویزی

10:45

مسیر روشن

11:0

خبر قرآنی(زنده)

11:15

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره انبیاء آیات 83-107

11:35

حقوق شهروندی

11:40

تلاوت استاد عباس امام جمعه

11:45

تجلی وحی

11:55

زندگی كنیم

12:0

تلاوت استاد محمد عباسی

از ابتدای سوره نباء تا پایان سوره طارق
نیم جزء 1 جزء 30

12:30

آیه ها و آینه ها

12:35

صفحه نور- مفاهیم

12:45

آرام جان(زنده)


اذان ظهر به افق تهران: 13:06 موذن: استاد غفاری

13:25

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

13:30

سمت خدا(زنده)


14:15

میان برنامه

14:20

تلاوت آقای سید مصطفی حسینی

14:30

اشاره- معرفی كتاب

14:35

زلال آیه ها


15:0

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره طه آیات 1-47

15:55

میان برنامه

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های لیل، ضحی، شرح، تین، علق، حمد و بقره آیات 1-3

17:0

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

17:5

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره ابراهیم آیات 31-48

17:35

اكسیر


19:0

مصطفای خوبی ها

ویژه برنامه سالگرد شهادت شهید مصطفی چمران

20:0

حدیث كساء


20:20

اذان


اذان مغرب: 20:44 موذن: استاد سادات فاطمی

21:0

تلاوت استاد منشاوی

21:10

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های ق آیات 31-آخر، نازعات آیات 27-آخر، طارق و بلد آیات 1-18

22:0

تلاوت استاد پرهیزكار

22:10

دعای كمیل


22:40

تلاوت استاد هاشم هیبه

22:55

میان برنامه

23:5

محفل نور


23:55

میان برنامه