پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 3 بهمن 1397
16:25

گفتارش

16:30

ادب گردی

سید كریم امیری فیروزكوهی
بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

17:0

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و میراث
اذان مغرب: 17:41، موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

18:25

گفتارش

18:30

وكیل یار

مشاوره تحصیلی و حقوقی برای داوطلبان آزمون وكالت

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین، رازهای كشور چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

20:30

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر، سحر كمالوند و نیكو یوسفی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

21:55

گفتارش

22:0

نیمكت

گلگشتی در كتابخانه رادیویی- مهندسی مطالعه و وسواس یادگیری
ناصر تركیان و خانم میترا ناصرپور(كارشناسان)- كاری از گروه كتاب

22:30

شنیدنی های تاریخ

22:45

سفرنامه خوانی

23:0

میدان آزادی(زنده)

تحلیلی بر اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی
كاری از گروه فرهنگ و جامعه