پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 2 مهر 1397
8:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

8:30

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم استان های مختلف كشور
با حضور گوینده محترم مركز- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

9:55

گفتارش

10:0

ایران آفرین

راه های نوین برای موفقیت در زمینه كسب و كار و كارآفرینی- كمیك استریپ و راههای درآمد از آن
محمد مسعودی(كارشناس)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

10:30

فرهنگ به وقت فرهنگ

بررسی مولفه های فرهنگ سازمانی
محمدیان(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

11:0

گفتارش

11:5

كافه نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی
اذان ظهر: 11:56 موذن: مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش

12:30

سرآهنگ

گذری بر موسیقی نواحی ایران- موسیقی خراسان، تربت جام
عبدالله سربراحمدی(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین

13:0

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

نشست ها و سخنرانی های ادبی، فرهنگی و هنری- تجربه شاعرانه سه شاعر اثرگذار زبان فارسی(عطار، سنایی، مولوی)
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

13:30

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات
سعید اسلام زاده، علی جعفری، رضا جلالی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

با فرهنگ سفر كنید

فرهنگ سفر كردن
مازیار شفاعتی و خانم فرناز خندان(كارشناسان)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

15:15

كوبه(زنده)

بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و گفتگو با مسئولان مربوطه
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

15:45

با ستاره ها

16:0

اسطوره های ایرانی

شاهنامه خوانی- جنگ كیخسرو و افراسیاب
مهدی فكری و خانم لیلی ورهرام(كارشناسان)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

16:25

گفتارش

16:30

ادب گردی

تذكره نویسی
بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

17:0

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و میراث
اذان مغرب: 18:17 موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر

18:25

گفتارش

18:30

وكیل یار

مشاوره تحصیلی و حقوقی برای داوطلبان آزمون وكالت

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین، كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

20:0

سیاه سفید

20:15

چاپ اول

20:30

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایرانی- بررسی كتاب"نگاهی نو به تئوری موسیقی ایرانی" و صحبت پیرامون علینقی وزیری
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر، سحر كمالوند و نیكو یوسفی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

21:55

گفتارش

22:0

سكوت كتاب

قاچاق كتاب و راه های برون رفت از آن
علیرضا بهرامی و مجید تیموری(كارشناسان)- كاری از گروه كتاب

22:30

شنیدنی های تاریخ

22:45

سفرنامه خوانی

23:0

مسیر آرمانی

مشاوره تحصیلی- رمز موفقیت در آزمون سراسری و گفتگو با رتبه های برتر دانشگاه های كشور
لطفی(كارشناس)