پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 2 خرداد 1397
15:45

دست به نقد

نقد و بررسی و آسیب شناسی فعالیت های كلان فرهنگ و ادب كشور
كاری از گروه ادب و هنر

16:30

نمایش فرهنگ

نمایشی با عنوان "بازگشت"
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو

17:0

سفر به سرزمین واژه ها

سفری به نمایشگاه های بین المللی كتاب- نمایشگاه بین المللی كتاب مسكو
علیرضا بدیع(كارشناس مجری)- كاری از گروه كتاب

17:30

نغمه های نیمایی

17:45

جستجوی ناتمام

18:0

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین، كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

18:30

خشت و خیال

معماری و شهرسازی- مسابقات معماری
مسعود مقصودلو و خدادادی(كارشناسان)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و هنر، برنامه "در حوالی قاف" ویژه افطار ساعت 20:00
اذان مغرب: 20:29 موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر

21:0

شنیدنی های تاریخ

21:15

میان برنامه

21:25

سی روز، سی غزل

21:30

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایرانی- اجرای آثاری از همایون خرم در دستگاه شور، یادی از فریدون شهبازیان
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

ادبیات ایران

گشت و گذاری در شهرهای شعر و ادب فارسی
اوحدی مراغه ای(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین برنامه

23:30

فارسی با طعم شكر

23:45

گفت نیوش