پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 11 آذر 1400
2:30

كتاب گویا

خوانش قسمت آخر داستان تام سایر نوشته مارك توآین

3:0

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی فاصله ها
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو

3:30

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی؛ نگاه روان شناسانه شمس به مدل های دوستی
احمد پاكت چی(كارشناس)

4:0

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی
كاری از گروه تولید و تامین

4:30

اشراق

4:45

بر آستان جانان

اذان صبح: 5:27 موذن؛ دكتر قاسم رضیعی
حسین اخوان(كارشناس)

5:45

ترانه باران

6:0

در روشنای صبح

6:15

ضرب و زنگ

6:30

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی

7:0

خبر

7:10

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی

8:0

خبر

مشروح اخبار

8:30

وضعیت كرونایی

برنامه ویژه ویروس كرونا

9:0

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

11:30

آرامستان

11:45

اذان ظهر

اذان ظهر: 11:54موذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی

12:15

چراغداران

12:20

با كاروان شعر و موسیقی

12:30

حریر سخن

مشاعره در پاسداشت زبان فارسی

13:0

سرزمین من

وقایع تاریخی، هفته بسیج، كرونا ویروس قرن، موزه گردی برخط

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

قند و فرزند

مسابقه خانوادگی

15:0

ققنوس

مجله ادبی

16:0

هفت كوچه

فرهنگ مردم

16:55

گفتارش

17:0

هفت اقلیم

معرفی كتاب ها و ناشران برجسته ی كشور، روایت یك داستان كوتاه اذان مغرب: 17:11 موذن: استاد سید متولی عبدالعال

18:30

جوانه ها

آموزش آشپزی، معرفی كتاب، گردشگری، معرفی یكی از بازی های قدیمی

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

شنیدنی های تاریخ

19:45

آیش

20:0

اتاق فرهنك

كارآفرینان در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی

20:30

جهان ترجمه

گفتگو با حسین افشین منش مترجم زبان ژاپنی

20:55

گفتارش

21:0

نام آوران فرهنگ

نام آوران ایران زمین؛ شاهین فرهت

22:0

نیستان

گذری در موسیقی ایران؛ مروری بر زندگی هنری ماساتوتانی، گفتگو با مرضیه صمیمی پرور نوازنده سنتور

23:0

شب نشینی

دورهمی طنز