پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 29 تیر 1397
21:30

سیم و زر

نقد و بررسی مجموعه داستان"مستر چیكاك"
كاری از گروه كتاب

22:0

درس مثنوی

شرحی بر مثنوی مولوی
غلامعلی حداد عادل(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

22:55

گفتارش

23:0

شب های روشن

حكایت شیخ صنعان
محمود شالویی(كارشناس)

23:30

دیدار در رادیو

گفتگو با اساتید پیشكسوت رادیویی
كاری از گروه ادب و هنر