پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 30 شهریور 1398
9:55

میان برنامه

10:5

مسابقه اف ام 102

افزایش سطح اطلاعات پزشكی، بهداشتی، تغذیه ای، ورزشی و سلامت عموم مخاطبان
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

10:25

میان برنامه

10:30

خونه زندگی(زنده)

چگونه از بروز خلق پایین فرزندم در دوران بلوغ جلوگیری كنم؟
با حضور دكتر اصغرنژاد(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00

11:55

این پرونده بسته نیست(تكرار)

12:0

نیم نگاه- گروه سلامت روان(زنده)

چالش‌های حقوقی و قضایی بیماران دارای اختلال روانی
ارتباط تلفنی با خانم دكتر مهشید فروغان(روانپزشك و رئیس كنگره ملی چالش‌های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشكی)

12:40

میان برنامه

12:45

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر
اذان ظهر: 12:58 مؤذن: آقاتی

13:15

یاد یاران

13:25

میان برنامه

13:30

غذا سلامت زندگی

پیشگیری از آلزایمر با تغذیه صحیح
با حضور دكتر آریو موحدی(دكترای تغذیه)

14:0

رویدادهای سلامت

14:5

دوباره مرور كن(زنده)

جامعه سالم، و من آرمانی
با حضور دكتر فربد فدایی(روانپزشك)

14:50

میان برنامه

15:0

مجله سالمندی(زنده)

آلزایمر در سالمندان
با حضور خانم دكتر زندی فر(روانپزشك)

16:0

تازه ها

16:5

مسابقه سبك و سنگین

مسابقه با محوریت تغذیه و اطلاعات پزشكی و دانش سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:30

فرزند من

تردیدهای دوران نوجوانی
با حضور خانم دكتر نسرین جعفری كادیجانی(روانشناس)

16:55

میان برنامه

17:0

كافه سلامت- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

انسان سالم بیشتر احساس رضایت می كند و كمتر گرفتار نارضایتی می شود
ارتباط تلفنی با خانم دكتر دارینی(روانشناس)

18:30

میان برنامه

18:40

درنگ

18:55

میان برنامه

19:0

اخبار سلامت

19:10

سفره ایرانی

اصلاح الگوی تغذیه ای- باورهای تغذیه ای- چاشنی ها- تغذیه و سلامت جسم
با حضور آقای دكتر صمدپور(دكترای تغذیه) و آقای دكتر احمد اسماعیل زاده(دكترای تغذیه) اذان مغرب: 19:22 مؤذن: طوخی

19:45

میان برنامه

19:50

ساده مثل سلامت(تكرار)

20:0

مخاطب خاص(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت

21:0

این پرونده بسته نیست(تكرار)

21:5

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:40

میان برنامه

21:45

نمایش جان جنگل- قسمت 01

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

سپهر دانش(زنده)

برررسی موردی بیماری ها
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

23:55

میان برنامه