پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 3 بهمن 1397
17:0

سمسارستان

17:15

در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 17:41- موذن: عبدالحسن محمدپور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

18:0

عصر صبا

برنامه شاد عصرگاهی، معرفی مشاغل
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

19:30

نقل و نقلستان

معرفی شاعران معاصر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

20:0

آپاراتچی

20:15

مثل خند

20:30

سینما صبا

20:45

زیر گذر طنز

21:0

زنگ صبا

21:15

طنز و منز

21:30

قند پارسی(تكرار)

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز فارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:50

میان برنامه

22:0

رله شبكه فرهنگ