پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 10 آبان 1399
6:10

قند پارسی

بازخوانی حكایات كهن و طنز فارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

6:30

میان برنامه

6:45

مثل خند

7:0

صبح صبا

برنامۀ زندۀ صبحگاهی در راستای نشاط آفرینی و ایجاد لحظاتی شاد برای مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

8:30

صبامك

خواندن پیامك های ارسالی مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

9:0

به وقت زندگی

برنامه ای شاد با نگاهی به مسائل اجتماعی روز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:30

زنگ صبا

10:45

دست انداز

11:0

مسابقه دو راهی

مسابقه بین شنوندگان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:30

اذان

اذان ظهر: 11:48- مؤذن: محمد آقاتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:0

لبخند خوبان

روایت خاطرات طنز رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جبهه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:30

بومرنگ

بیان بازتاب مسائل مختلف در حوزه جامعه، فرهنگ ، سلامت و
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:0

شفا خانه

13:15

سینما صبا

13:30

كتاب گویا طنز

خوانش كتابهای طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

14:0

كشكول نمایش


پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

14:45

میان برنامه

15:0

مسابقه میدونی، میتونی


پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:30

نقل و نقلستان

آشنایی با طنزپردازان معاصر كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

16:0

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی و ویژه برای مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

اذان

اذان مغرب: 17:29- مؤذن: استاد محمدحسین سعیدیان

17:30

میان برنامه

17:45

جدی نگیرید، جدی بگیرید

18:0

عصر صبا

آشنایی با مشاغل مختلف در جامعه به همراه بخش های متنوع و شاد
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

19:30

زیر چتر ترانه

"مسابقه خوانندگی" با حضور علاقمندان،كارشناسان و هنرمندان عرصه موسیقی كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:0

كارگاه لبخند


پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:45

میان برنامه

21:0

راپورتچی

وقایع تاریخی ایران و جهان به روایت طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:20

میان برنامه

21:30

قصه های صبا

بازخوانی داستان ها و قصه های ایرانی و خارجی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:50

میان برنامه

22:0

زیر گذر طنز

22:15

طنز و طنز آوران

22:25

میان برنامه

22:30

مسابقه میدونی، میتونی


پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

نمایش

نمایش فوتبال قجری
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:30

گرامافون


پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+