پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 2 مهر 1397
9:30

سه نما

مسابقه اطلاعات سینمایی و هنری
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

9:50

جدی نگیرید، جدی بگیرید

10:0

برد برد

مسابقه تلفنی بیست سوالی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

10:20

میزگرد

10:30

صبامك

خواندن پیامك های مخاطبان و پاسخ منظوم به آنها
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

11:0

صباگو

مسابقه حضوری با موضوع اجراهای طنز رادیویی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

11:30

یاد خوبان

11:40

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر

اذان ظهر: 11:56- موذن: مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

12:10

شما و صبا

12:15

از جهان داستان

داستان كوتاه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

12:45

مشاعره

مسابقه شعر خوانی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

13:30

یك تكه آسمان

زندگینامه مشاهیر بزرگ
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

13:50

میزگرد

14:0

سكانس صدا

گفتگو با پیشكسوتان دوبلور- افشین ذی نوری
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

15:0

نقل و نقلستان

معرفی شاعران معاصر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

15:30

دور دنیا در 15 دقیقه

15:45

آپاراتچی

16:0

همپای صبا(زنده)

مسابقه اطلاعات عمومی، هوش و طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

16:45

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:45

بال های قنوت- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 18:17- موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

18:30

روایت عاشقی

18:45

صباتیك

مسابقه ای در حوزه اطلاعات عمومی، فرهنگی و هنری
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

19:15

زندگی به وقت صبا

موضوع: مسائل اجتماعی و اخلاقی- از خود گذشتگی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

20:15

كاغذ كاهی

20:30

راپورتچی

20:45

سمسارستان

21:0

در جستجوی سیمرغ

روایتی از منطق الطیر عطار
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:30

قند پارسی(تكرار)

گزیده ای از متون اشعار و حكایتهای شیرین فارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:50

شما و صبا

21:55

میان برنامه

22:0

رله شبكه فرهنگ