پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 14 مرداد 1399
6:55

صفحه تقویم

7:0

تسنیم(زنده)


7:55

آیه های انقلاب

8:0

خبر سراسری(زنده)


8:20

میان برنامه

8:25

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره های واقعه آیات 75-آخر و حدید آیات 1-15

8:55

بهره ای از كلام بزرگان

9:0

آشنایی با سوره ها

9:10

تلاوت آقای منصور قصری زاده

9:20

نمایش

9:30

درسنامه‌ی حفظ

9:40

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

9:50

صد و چهارده ثانیه با رویدادهای قرآنی

9:55

بهره ای از كلام بزرگان

10:0

قرآن و زندگی(زنده)


10:50

قرآن در غدیر

11:0

خبر قرآنی(زنده)


11:20

میان برنامه

11:25

تلاوت استاد عبدالعاطی ناصف

11:40

تفسیر نور

11:45

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

11:55

ترجمان وحی

12:10

میان برنامه

12:15

ذكر اول


12:45

اذان


اذان ظهر به افق تهران: 13:10 موذن: استاد سبزعلی

13:25

تلاوت ترتیل استاد احمد ابوالقاسمی

13:40

حدیث بندگی

13:45

تلاوت- پخش

13:50

نمایش

13:55

كلام ناب از خورشید انقلاب

14:0

خبر سراسری(زنده)

14:15

میان برنامه

14:20

تلاوت آقای محمود لطفی نیا

14:30

گام دوم

14:45

آشنایی با تفاسیر قرآن

14:50

خطبه غدیر

15:0

در مكتب وحی


15:25

میان برنامه

15:30

تلاوت استاد محمود شحات انور

سوره سجده

15:50

نمایش

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

میان برنامه

16:20

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

16:30

درسنامه ی نهج البلاغه


16:50

قله های تلاوت

17:0

والعصر(زنده)


17:45

تلاوت آقای حسین فردی

17:55

میان برنامه

18:0

محله تلاوت(زنده)


18:50

میان برنامه

19:0

قرآن دستور زندگی 1454(زنده)


19:50

تلاوت- پخش

19:55

فروغ ولایت

20:5

اذان مغرب به افق تهران


اذان مغرب به افق تهران: 20:25 موذن: شهید حسن دانش

20:30

تلاوت ترتیل استاد محمود طبلاوی

20:45

یك آیه یك قصه

20:55

تلاوت استاد حمدی زامل

21:5

قرآن و ترجمه

21:15

چشمه جاری(زنده)


22:0

سروش هدایت


22:25

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

22:35

دعای توسل


23:0

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره هود آیات 36-56

23:30

طوبی

23:40

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

23:55

دعای ختم قرآن