پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 1 بهمن 1398
5:55

دعای عهد

6:0

بسته بامدادی

6:10

تلاوت ترتیل سوره یس


6:30

نسیم رحمت

6:45

تسنیم(زنده)


7:55

آیه های انقلاب

8:0

خبر سراسری(زنده)

8:15

صفحه تقویم

8:20

میان برنامه

8:25

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره آل عمران آیات 26-38

8:55

بهره ای از كلام بزرگان

9:0

قرآن و زندگی


9:45

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

9:55

مسابقه نفس های طلایی

10:0

نمایش

10:10

با هم بخوانیم

10:20

درسنامه‌ی حفظ

10:30

میان برنامه

10:35

در سوگ كوثر

ویژه برنامه دهه فاطمیه

11:0

خبر قرآنی(زنده)

11:15

ترجمان وحی

11:30

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

11:45

حدیث بندگی

11:50

برهان

12:5

اذان


اذان ظهر به افق تهران: 12:15 موذن: مرحوم استاد محمد ابوزید

12:35

تلاوت ترتیل استاد محمود حسین منصور

12:50

ذكر اول


13:15

تلاوت استاد محمود رمضان

13:30

حقوق شهروندی

13:35

نمایش

13:40

روی موج 100

13:45

تلاوت- پخش

13:50

آیه ها و آینه ها

13:55

كلام ناب از خورشید انقلاب

14:0

خبر سراسری(زنده)

14:15

میان برنامه

14:20

تلاوت آقای مهدی عادلی

14:35

رحل نور

14:45

میان برنامه

14:55

طنین تلاش

15:0

در مكتب وحی- آیت الله شجاعی


15:25

نمایش

15:35

صفحه نور- روخوانی

15:45

تلاوت استاد محمد لیثی

15:55

بهره ای از كلام بزرگان

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

والعصر(زنده)


17:0

تلاوت استاد عوضین مغربی

17:10

اخلاق انتخاباتی

17:15

صفحه نور- تجوید

17:25

اذان


اذان مغرب: 17:39 موذن: استاد سعیدیان

18:0

تلاوت ترتیل آقای احمد دباغ

18:15

محله تلاوت


19:5

مسابقه نفس های طلایی

19:10

بهره ای از كلام بزرگان

19:15

فهم زبان قرآن


19:35

مسیر روشن

19:50

یك آیه یك قصه

20:0

تلاوت قاری نوجوان علی فتوحی

20:5

آموزش وقف و ابتدا


20:30

میان برنامه

20:35

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سور بقره آیات 284-آخر و آل عمران آیات 1-9

21:0

سبك شناسی تلاوت


21:25

تلاوت آقای حسین فردی

سور شوری آیات 11-15، بلد و كوثر

21:50

نمایش

21:55

اخلاق انتخاباتی

22:0

سروش هدایت

بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی

22:25

دعای توسل


23:0

تلاوت استاد محمد عمران

سوره تحریم آیات 1-5

23:50

خبر 114 ثانیه

23:55

دعای ختم قرآن