پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 30 شهریور 1398
10:30

نمایش افسانه(تكرار)

فوآد میخواهد به جنگ برود او همسرش افسانه را راضی میكند اما وقتی از جنگ برمیگردد مجروح شده و دیگر مثل قبل نیست خانواده افسانه میخواهند دخترشان از فواد جدا شود و....
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: اسماعیل بختیاری، علی میلانی نویسنده: ایوب آقاخانی

11:15

آوا نما

11:30

نمایش سلام بر ابراهیم- قسمت 1

11:45

نمایش عقیق نشان

گروه تجسس در تپه های برهانی پیكر شهدا را پیدا كردند. حاج مصطفی ردانی پور هیچ وقت پلاك نداشت فقط یه انگشتر عقیق داشت و تنها نشان از او همان انگشتر عقیق بود....
تهیه كننده: محسن دلیران كارگردان: مهران اربار هنرمندان: مهرداد معمارزاده، ویكتوریا براری نویسنده: محمدباقر انصاری

12:15

میان برنامه

12:20

نمایش در پناه آفتاب- قسمت 1

12:30

میان برنامه

12:45

اذان

اذان: 12:58 موذن: حسینعلی شریف
برنامه اذانگاهی

13:15

سایه سار مهر

13:30

نمایش به یونس بگو- قسمت 1

سعید در جنگ تحمیلی به شدت آسیب دیده و علاوه بر آن حافظه اش را از دست داده خاله مونس با یادآوری خاطرات گذشته سعی میكند به بازگشت حافظه سعید كمك كند و...
تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، راضیه مومیوند نویسنده: زهرا كولیوند

14:0

یاد نامه(تكرار)

مصاحبه با پیشكسوتان رادیو

15:0

میان برنامه

موسیقی درخواستی

15:45

موج 107.5

16:0

نمای هشت

زنده
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: مهدی طهماسبی

16:45

نمایش بوی ماه مهر - قسمت 1(تكرار)

17:0

باشگاه نمایش

مسابقه تلفنی
تهیه كننده: امیرهوشنگ كریم نیا گوینده: آرمان غفاریان

17:30

نمایش سلام بر ابراهیم- قسمت 1(تكرار)

17:45

عصر خودمونی

جنگ تفریحی - زنده
تهیه كننده: ساجد قدوسیان گوینده: معصومه روح بخش

19:15

اذان

اذان: 19:22 موذن: محمد حسین سعیدیان
برنامه اذانگاهی

19:45

میان برنامه

20:0

نمایش برگ های سبز بید- قسمت 1

لاله با بچه های دانشگاه به كاشان میرود اما در نزدیكی كاشان اتوبوس شان دچار تصادف میشود و....
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: شمسی صادقی، جواد پیشگر نویسنده: مریم تاجیك

20:30

میان برنامه

20:45

نمایش به رنگ قهرمانی

21:0

صدا در صحنه

زنده

22:0

نمایش هزار افسان

براساس داستان های هزار و یكشب
كارگردان: میكایئل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، اسماعیل بختیاری تنظیم برای رادیو: سمیرا عباسی شكوهی

22:30

نمایش راه افتخار- قسمت 1

22:45

نمایش من و صحنه

23:0

نمایش تبار موسیقی

"بررسی زندگی بزرگان موسیقی ایران (سرگذشت موسیقی ردیفی ایرانی از زمان ناصرالدین شاه تا شروع برنامه گلها"
تهیه كننده: ماهداد توكلی كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست نویسنده: فرهاد امینی

23:30

نمایش تك تیرانداز- قسمت 1

سعید و مالكی كه صاحب آژانس املاك است درباره زمین پدرش گفتگو میكنند و سعید میخواهد پدرش را راضی به فروش كند اما پدرش راضی نیست و مسعود برادرش نیز در آن خانه با خانواده اش زندگی كند و....
تهیه كننده: ماهداد توكلی كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: ایوب آقاخانی، بیوك میرزایی نویسنده: رضا جابرانصاری