پخش زنده و آرشیو رادیو

دایره

پنج شنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه


میشه مشكلات و دور زد؟ میشه دور هم خوش بود ؟ میشه تو دور اختلافات و بگو مگوها نیفتاد و روزمرگی رو تكرار نكرد ؟ طور دیگه ای هم میشه به رابطه نگاه كرد؛ میشه دور تا دور نشست و حرف زد ، گفتگو كرد و حل مساله كرد.

شما اهل حل كردن مسایل از طریق گفتگو هستید؟ دایره رادیو جوان اما هست . تهیه كننده : مجتبی حسنی گوینده : فاطمه امجدیان هماهنگی : فرزاد محمدی آیتم ساز: مریم ابوالحسنی