پخش زنده و آرشیو رادیو

با تو حالم خوبه

چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه


قراری خودمونی و دوستانه در حرم امام رضا (ع) در دهۀ كرامت.

این برنامه شامل آیتم‌های زیر است: - گفتگو دربارۀ فضایل اخلاقی و خصوصیات اجتماعی امام رضا (ع) با كارشناس برنامه (مهدی رستمی). - گزارش زنده در حرم رضوی با جوانان. - مسابقه عكس خویش‌انداز در حرم رضوی. - گفتگو دربارۀ معماری و فضای داخلی حرم و تاریخچۀ آن. - گفتگو با خیرینی كه به نام امام رضا (ع) كارهای خداپسندانه انجام می‌دهند. تهیه‌كنندگان: سیروس رجبی - مجتبی حسنی گویندگان: ابوالفضل اینانلو - حسن خلقت دوست - مجید عسگری گزارشگر: حسین قدیمی