پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت

هر روز از ساعت - به مدت -


تلاوت ترتیل سوره های مباركه یس، نبأ، نوح، ملك و واقعه هر روز به ترتیب، رأس ساعات 6:00، پس از اذان ظهر، 17:00، 21:00 و 22:00 از رادیو قرآن پخش می شود.

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.