پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزانگان فرهنگ

سه شنبه هر هفته از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه


دریچه ای به زندگی و آثار مفاخر فكر و فرهنگ هنر ایران زمین