پخش زنده و آرشیو رادیو

سیبك و قصه های مادر بزرگ

هر روز از ساعت 21:10 به مدت 15 دقیقه


هدف اصلی این برنامه قصه گویی برای كودكان گروه سنی خردسال(4 تا 7 سال) است كه در كنار قصه گویی برنامه(مادربزرگ)، آموزش مهارت های زندگی نیز به كودكان داده می شود.