پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران بانو

"شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 13:05 به مدت 15 دقیقه


ایران بانو داستان كار و تلاش زنان ایرانی جهت ایجاد كار و اشتغال در حوزه های مختلف اقتصادی اجتماعی صنعتی فرهنگی كشاورزی و ... است

تهیه كننده: مهدخت نعمت زاده