پخش زنده و آرشیو رادیو

در صبا چه می گذرد

جمعه ها از ساعت 16 به مدت 60


"در صبا چه می گذرد " برای مخاطبان از برنامه های هفته آینده رادیو صبا گزارش می دهد.