پخش زنده و آرشیو رادیو

لبخند خوبان

شنبه تا جمعه از ساعت 13:20 به مدت 10 دقیقه


روایت خاطرات طنز رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جبهه

/ ناهید گوردزی تهیه كننده و علیرضا تابان گوینده این برنامه هستند.