پخش زنده و آرشیو رادیو

دو در بیست

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 30 دقیقه


رقابت شاد و هیجان انگیز دو شركت كننده در بیست دقیقه

عكس و فیلم: حمید پوراسدی