پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم صبا

شنبه - دوشنبه- چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه


بررسی مسائل مختلف با بهره گیری از حكایات و لطایف ادبی و نكات پندآموز