پخش زنده و آرشیو رادیو

صباگونه

پنجشنبه و جمعه از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه


اخبار و رویدادهای سیاسی به روایت طنز