پخش زنده و آرشیو رادیو

نوبت عاشقی

هر روز از ساعت 12:45 به مدت 35 دقیقه


ویژه اذان ساعت پخش 12:45